Dichloromethane - 65741

Code: 65741
Sản phẩm:  ​Dichloromethane
Hãng sản xuất: BURDICK & JACKSON​ / Honeywell
Code/ đóng gói: 65741-2.5L | 65741-7L-RC
      
 Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất:  Dichloromethane
Cho GC, ổn định 
Tên gọi khác: Methylene chloride
Số CAS: 75-09-2
Khối lượng phân tử: 84.93 g/mol
Số đăng ký Beilstein: 1730800
Số MDL: MFCD00000881


 
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
65741-2.5L 2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
65741-7L-RC 7L-RC Thép không gỉ Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Thí nghiệm (GC) min. 99.9 %
Chất không bay hơi max. 0.0003 %
Nước (Karl Fischer) max. 0.01 %
Thích hợp để phân tích phần cặn max. 5 ng/l
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Điểm sôi 39 - 41 °C
Điểm đông lạnh -97 °C
Tỉ trọng 1.32 - 1.33 g/cm3
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị
Bậc nguy hiểm 6.1
Nhóm đóng gói III
UN ID 1593
Phân loại GHS Có hại, Nguy hiểm sức khỏe
Từ tín hiệu Cảnh báo
Những câu lệnh nguy hiểm H315
H319
H336
H351
Những câu lệnh phòng ngừa P260
P280