Dichloromethane - 34411

Code: 34411
Sản phẩm:  ​Dichloromethane
Hãng sản xuất: Riedel-de Haen​ / Honeywell
Code/ đóng gói:  34411-2.5L
      
 Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất:  Dichloromethane
CHROMASOLV™, để phân tích dioxins, furans và PCB
Ứng dụng: để phân tích dioxins, furans và PCB
Tên gọi khác: Methylene chloride
Số CAS: 75-09-2
Khối lượng phân tử: 84.93 g/mol
Số đăng ký Beilstein: 1730800
Số MDL: MFCD00000881


 
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
34411-2.5L 2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Thí nghiệm (GC) min. 99.8 %
Chất không bay hơi max. 0.0005 %
Nước (Karl Fischer) max. 0.02 %
Thích hợp để GC-MS dioxines, furanes, PCPs chiếu theo
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Chỉ số khúc xạ n20/D 1.424(lit.)
Áp suất hơi nước 24.45 psi ( 55 °C)
Tỉ trọng hơi nước 2.9 (vs air)
Giới hạn nổ 22 %
Nhiệt độ tự động hóa 1223 °F
Chứa đựng ~25 mg/L amylene như chất ổn đinh
Điểm sôi 39 - 41 °C
Điểm đông lạnh -97 °C
Tỉ trọng 1.32 - 1.33 g/cm3
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị
Bậc nguy hiểm 6.1
Nhóm đóng gói III
UN ID 1593
Phân loại GHS Có hại, Nguy hiểm sức khỏe
Từ tín hiệu Cảnh báo
Những câu lệnh nguy hiểm H315
H319
H336
H351
Những câu lệnh phòng ngừa P260
P280