Dichloromethane - 676853

Code: 676853
Sản phẩm:  ​Dichloromethane
Hãng sản xuất: Riedel-de Haen​ / Honeywell
Code/ đóng gói: 676853-1L | 676853-4L
      
 Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất:  Dichloromethane
Thuốc thử ACS, Chứa 40-150 ppm amylene như chất ổn định, ≥99.5%
Ứng dụng: Thuốc thử ACS, Chứa 40-150 ppm amylene như chất ổn định, ≥99.5%
Tên gọi khác: Methylene Chloride, DCM
Số CAS: 75-09-2
Công thức tuyến tính: CH2Cl2
Khối lượng phân tử: 84.93 g/mol
Số đăng ký Beilstein: 1730800
Số EC: 200-838-9
Số MDL: MFCD00000881


 
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
676853-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
676853-4L 4L Chai thủy tinh Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Tính đồng nhất (IR) chiếu theo
Thí nghiệm (GC) min. 99.50 %
Chất không bay hơi max. 0.002 %
Nước (Karl Fischer) max. 0.02 %
Axit chuẩn độ max. 0.0003 meq/g
Free halogens chiếu theo
2-methyl-2-buten (GC) 40 - 150 ppm
APHA max. 10
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Giới hạn nổ 22 %
Áp suất hơi nước 6.83 psi ( 20 °C)
Nhiệt độ tự động hóa 1223 °F
Tỉ trọng hơi nước 2.9 (vs air)
Chỉ số khúc xạ n20/D 1.424(lit.)
Chứa đựng 40-150 ppm amylene như chất ổn định
Điểm sôi 39 - 41 °C
Điểm đông lạnh -97 °C
Tỉ trọng 1.32 - 1.33 g/cm3
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị
Bậc nguy hiểm 6.1
Nhóm đóng gói III
UN ID 1593
Phân loại GHS Có hại, Nguy hiểm sức khỏe
Từ tín hiệu Cảnh báo
Những câu lệnh nguy hiểm H315
H319
H336
H351
Những câu lệnh phòng ngừa P260
P280