Diclofenac-(acetophenyl ring-13C6) sodium salt hydrate - R1265

Code: R1265
Sản phẩm:  ​Diclofenac-(acetophenyl ring-13C6) sodium salt hydrate
Hãng sản xuất: Fluka​ / Honeywell
Code/ đóng gói: R1265-10MG 
      
 Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất:  Diclofenac-(acetophenyl ring-13C6) sodium salt hydrate
Tiêu chuẩn phân tích, tài liệu tham khảo 
Tên gọi khác: [2-(2,6-Dichlorophenylamino)phenyl13C6]acetic acid sodium salt hemi(nonahydrate
Số CAS: 1261393-73-0
Khối lượng phân tử: 405.16 g/mol
Số MDL: MFCD20264909


 
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
R1265-10MG 10MG Chai thủy tinh Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Tính đồng nhất (NMR) chiếu theo
Thí nghiệm (HPLC) min. 98 %
Đo lường không chắc chắn hiệu quả %
Làm giàu chất đồng vị min. 98 %
Nước (Karl Fischer) 18 - 22 %
Phạm vi nóng chảy (phân hủy) min. 275 °C
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Lớp Tiêu chuẩn phân tích
Dạng Nguyên chất
Điểm đông lạnh > 275 °C
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị
Bậc nguy hiểm 6.1
Nhóm đóng gói III
UN ID 2811
Phân loại GHS Độc hại, Nguy hiêm môi trường
Từ tín hiệu Nguy hiểm
Những câu lệnh nguy hiểm H301
H410
Những câu lệnh phòng ngừa P280
P273