Diethoxymethane - 538280

Code: 538280
Sản phẩm:  ​Diethoxymethane
Hãng sản xuất: Honeywell
Code/ đóng gói: 538280-2.5L | 538280-500ML
      
 Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất:  Diethoxymethane
Chứa 50-150 ppm BHT như chất ổn định, 99.7%
Ứng dụng: Chứa 50-150 ppm BHT như chất ổn định, 99.7%
Tên gọi khác: Formaldehyde diethyl acetal; DEM; Diethoxymethane; Ethylal
Số CAS: 462-95-3
Công thức tuyến tính: CH2(OC2H5)2
Khối lượng phân tử: 104.15 g/mol
Số đăng ký Beilstein: 1697253
Số EC: 207-330-6
Số MDL: MFCD00009246

 
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
538280-2.5L 2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
538280-500ML 500ML Chai thủy tinh Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Tính đồng nhất (IR) chiếu theo
Thí nghiệm (GC) min. 99.65 %
Thí nghiệm BHT (GC) 50.0 - 150.0 ppm
Tỉ trọng (D 20/4) 0.829 - 0.832
Nước (Karl Fischer) max. 0.05 %
APHA max. 5
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Tỉ trọng hơi nước 3.6 (vs air)
Chứa đựng 50-150 ppm BHT như chất ổn định
Áp suất hơi nước 60 mmHg ( 25 °C)
Chỉ số khúc xạ n20/D 1.373(lit.)
Nhiệt độ tự động hóa 346 °F
Điểm sôi 87 - 88 °C
Tỉ trọng 0.831 g/cm3
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị
Điểm bùng nổ -5 °C
Bậc nguy hiểm 3
Nhóm đóng gói II
UN ID 2373
Phấn loại GHS Dễ cháy
Từ tín hiệu Nguy hiểm
Những câu lệnh nguy hiểm H225
Những câu lệnh phòng ngừa P280
P243
P210