Diethyl ether - 65786

Code: 65786
Sản phẩm:  ​Diethyl ether
Hãng sản xuất: BURDICK & JACKSON​ / Honeywell
Code/ đóng gói: 65786-2.5L 
      
 Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất:  Diethyl ether
Cực kì tinh khiết, đáp ứng đặc điểm kỹ thuật phân tích của dược điển thuốc thử Châu Âu, BP, ổn định với 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (approx. 5mg/l)
Tên gọi khác: Ether; Ethyl ether
Số CAS: 60-29-7 
Công thức tuyến tính: (CH3CH2)2O
Khối lượng phân tử: 74.12 g/mol
Số đăng ký Beilstein: 1696894: 
Số MDL: MFCD00011646

 
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
65786-2.5L 2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Thí nghiệm (GC) min. 99.5 %
Phạm vi sôi 34 - 35 °C
Tỉ trọng (D 20/20) 0.714 - 0.716
Chất không bay hơi max. 0.002 %
Nước (Karl Fischer) max. 0.2 %
Axit tự do (như CH3COOH) max. 0.002 %
Aldehydes chiếu theo
Peroxides (như H2O2) max. 0.0002 %
Tính axit chiếu theo
Dung môi dư chiếu theo
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Điểm sôi 34 - 35 °C
Điểm đông lạnh -116 °C
Tỉ trọng 0.71 g/cm3
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị
Điểm bùng nổ -45 °C
Bậc nguy hiểm 3
Nhóm đóng gói I
UN ID 1155
Phân loại GHS Dễ cháy, Có hại
Từ tín hiệu Nguy hiểm
Những câu lệnh nguy hiểm H336
H224
H302
Những câu lệnh phòng ngừa P280
P260
P243