Diethyl ether - 31701

Code: 31701
Sản phẩm:  ​Diethyl ether
Hãng sản xuất: Riedel-de Haen​ / Honeywell
Code/ đóng gói: 31701-1L | 31701-2.5L
      
 Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất:  Diethyl ether
Thử nghiệm theo Ph.Eur.
Ứng dụng: Thử nghiệm theo Ph.Eur.
Tên gọi khác: Aether; Ether; Ethyl ether
Số CAS: 60-29-7
Công thức tuyến tính: (CH3CH2)2O
Khối lượng phân tử: 74.12 g/mol
Số đăng ký Beilstein: 1696894
Số EC:  200-467-2
Số MDL: MFCD00011646


 
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
31701-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
31701-2.5L 2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Tính đồng nhất A,B chiếu theo
Thí nghiệm (GC) min. 99.5 %
Phạm vi sôi 34,0 - 35,0 °C
Tỉ trọng (D 20/20) 0.714 - 0.716
Chất không bay hơi max. 0.002 %
Nước (Karl Fischer) max. 0.2 %
Axit tự do (như CH3COOH) max. 0.002 %
Aldehydes chiếu theo
Peroxides (như H2O2) max. 0.0002 %
Tính axit chiếu theo
Thí nghiệm BHT (GC) 5 - 8 ppm
Dung môi dư chiếu theo
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Tỉ trọng hơi nước 2.6 (vs air)
Chứa đựng ~0.0006% BHT như chất ổn định
Chỉ số khúc xạ n20/D 1.3530(lit.)
Giới hạn nổ 36.5 %
Nhiệt độ tự động hóa 320 °F
Điểm sôi 34 - 35 °C
Điểm đông lạnh -116 °C
Tỉ trọng 0.71 g/cm3
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá tị
Điểm bùng nổ -45 °C
Bậc nguy hiểm 3
Nhóm đóng gói I
UN ID 1155
Phân loại GHS Dễ cháy, Có hại
Từ tín hiệu Nguy hiểm
Những câu lệnh nguy hiểm H336
H302
H224
Những câu lệnh phòng ngừa P243
P260
P280