Diethylene glycol dimethyl ether - 256390

Code: 256390
Sản phẩm:  ​Diethylene glycol dimethyl ether
Hãng sản xuất: Riedel-de Haen​ / Honeywell
Code/ đóng gói: 256390-1L | 256390-2L
      
 Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất:  Diethylene glycol dimethyl ether
Lớp đo quang phổ, ≥99%
Tên gọi khác: 2-Methoxyethyl ether; Bis(2-methoxyethyl) ether; Dimethyldiglycol; ‘Diglyme’
Số CAS: 111-96-6
Công thức tuyến tính: (CH3OCH2CH2)2O
Khối lượng phân tử: 134.17 g/mol
Số đăng ký Beilstein: 1736101
Số EC: 203-924-4
Số MDL: MFCD00008503

 
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
256390-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
256390-2L 2L Chai thủy tinh Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Tính đồng nhất (IR) chiếu theo
Thí nghiệm (GC) min. 99.0 %
Chất không bay hơi max. 0.001 %
Nước  (Karl Fischer) max. 0.05 %
Hấp thụ ở 400 nm max. 0.01
Hấp thụ ở 320 nm max. 0.01
Hấp thụ ở 280 nm max. 0.08
Hấp thụ ở 260 nm max. 0.20
Hấp thụ ở 240 nm max. 0.50
Hấp thụ ở 225 nm max. 1.0
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Nhiệt độ tự động hóa 370 °F
Chỉ số khúc xạ n20/D 1.408(lit.)
Giới hạn nổ 17.4 %
Áp suất hơi nước 3 mmHg ( 20 °C)
Tỉ trọng hơi nước 4.6 (vs air)
Điểm sôi 162 °C
Điểm đông lạnh -64 °C
Tỉ trọng 0.9451 g/cm3
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị
Điểm bùng nổ 57 °C
Bậc nguy hiểm 3
Nhóm đóng gói III
UN ID 3271
Phân loại GHS Dễ cháy, Nguy hiểm sức khỏe
Từ tín hiệu Nguy hiểm
Những câu lệnh nguy hiểm H226
H360FD
Những câu lệnh phòng ngừa P280
P201
P210