Diethylene glycol methyl ether - 579548

Code: 579548
Sản phẩm:  ​Diethylene glycol methyl ether​
Hãng sản xuất: ​ Honeywell
Code/ đóng gói: 579548-1L | 579548-4L
      
 Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất:  Diethylene glycol methyl ether​
Lớp thuốc thử, ≥99.0%
Ứng dụng: ≥99.0%
Tên gọi khác: Methyl CARBITOL; 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol; Methyldiglycol
Số CAS: 111-77-3
Công thức tuyến tính: CH3OCH2CH2OCH2CH2OH
Khối lượng phân tử: 120.15 g/mol
Số đăng ký Beilstein: 1697812
Số EC: 203-906-6
Số MDL: MFCD00002871


 
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
579548-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
579548-4L 4L Chai thủy tinh Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất GIá trị
Tính đồng nhất (IR) chiếu theo
Thí nghiệm (GC) min. 99.0 %
Nước (Karl Fischer) max. 0.1 %
Axit tự do (như CH3COOH) max. 0.01 %
APHA max. 8
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Ti trọng hơi nước 4.14 (vs air)
Nhiệt độ tự động hóa 221 °C
Giới hạn nổ 1.38-22.7 %
Áp suất hơi nước 0.2 mmHg ( 20 °C)
Chỉ số khúc xạ n20/D 1.426(lit.)
Điểm sôi 194 °C
Điểm đông lạnh -70 °C
Tỉ trọng 1.023 g/cm3
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị
Điểm bùng nổ 87 °C
Phân loại GHS Nguy hiểm sức khỏe
Từ tín hiệu Cảnh báo
Những câu lệnh nguy hiểm H361d
Những câu lệnh phòng ngừa P280
P201