Dimefluthrin - R1125

Code: R1125
Sản phẩm:  ​Dimefluthrin​
Hãng sản xuất:  Fluka/ Honeywell
Code/ đóng gói: R1125-100MG

 Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất: Dimefluthrin​
Tiêu chuẩn phân tích, tài liệu tham khảo
Tên gọi khác: 2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(methoxymethyl)benzyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate
Số CAS: 271241-14-6 
Khối lượng phân tử: 374.37 g/mol
Số đăng ký Beilstein: 11644422
Số MDL: MFCD22373643


 
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
R1125-100MG 100MG Chai thủy tinh Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Nhận dạng (NMR) tuân thủ
Khảo nghiệm (HPLC) min. 97 %
Độ không đảm bảo đo lường có hiệu lực %
Chỉ số khúc xạ (n 20 / D) 1.483 - 1.486
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Lớp  Tiêu chuẩn phân tích
Dạng Nguyên chất
Nhiệt độ lưu trữ 2-8°C
Điểm đóng băng 352 °C
Tỉ trọng 1.255 g/cm3
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị
Điểm sáng 161 °C
Báo cáo nguy hiểm H413
(Các) Tuyên bố phòng ngừa P273
P280