Dimethyl sulfoxide - 472301

Code: 472301
Sản phẩm: Dimethyl sulfoxide​  ​
Hãng sản xuất:  Riedel-de Haen ​/ Honeywell
Code/ đóng gói: 472301-100ML | 472301-2.5L | 472301-18L | 472301-500ML | 472301-6X500ML | 472301-1L | 472301-6X1L | 
472301-4L | 472301-4X4L

 Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất:  Dimethyl sulfoxide​ 
Thuốc thử ACS, ≥99,9%
Ứng dụng: Thuốc thử ACS
Tên gọi khác: DMSO
Số CAS:  67-68-5
Công thức tuyến tính: (CH3)2SO
Khối lượng phân tử:  78.13 g/mol
Số đăng ký Beilstein: 506008
Số EC: 200-664-3
Số MDL: MFCD00002089


 
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
472301-100ML 100ML Chai thủy tinh Liên hệ
472301-2.5L 2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
472301-18L 18L Thùng poly Liên hệ
472301-500ML 500ML Chai thủy tinh Liên hệ
472301-6X500ML 6X500ML Chai thủy tinh Liên hệ
472301-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
472301-6X1L 6X1L Chai thủy tinh Liên hệ
472301-4L 4L Chai nhựa Liên hệ
472301-4X4L 4X4L Chai nhựa Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Xuất hiện tuân thủ
Khảo nghiệm (GC) min. 99.90 %
Nước (Karl Fischer) max. 0.1 %
Chất không bay hơi max. 0.01 %
Axit (bằng cách chuẩn độ) max. 0.001 meq/g
Phổ IR tuân thủ
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Giới hạn nổ 42 %, 63 °F
Áp suất hơi 0.42 mmHg ( 20 °C)
Nhiệt độ tự bốc cháy 573 °F
Mật độ hơi 2.7 (vs không khí)
Chỉ số khúc xạ n20/D 1.479(lit.)
Điểm sôi 189 °C
Điểm đóng băng 18.5 °C
Tỉ trọng 1.104 g/cm3
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị
Điểm sáng 87 °C
Từ tín hiệu Cảnh báo
Báo cáo nguy hiểm H227
(Các) Tuyên bố phòng ngừa P280