Dipentyl ether - 42570

Code: 42570
Sản phẩm: Dipentyl ether  ​
Hãng sản xuất:  Honeywell
Code/ đóng gói: 42570-100ML

 Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất: Dipentyl ether  ​
≥98.5% (GC)​
ng dụng:
≥98.5%, ≥98.5% (GC) 
Tên gọi khác: Amyl ether; Pentyl ether
Số CAS:  693-65-2 
Công thức tuyến tính:  [CH3(CH2)4]2O
Khối lượng phân tử: 158.28 g/mol
Số đăng ký Beilstein:  1698030
Số EC:  211-756-8
Số MDL: MFCD00009501


 
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
42570-100ML 100ML Chai thủy tinh Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Nhận dạng (IR) tuân thủ
Khảo nghiệm (GC) min. 98.5 %
Chỉ số khúc xạ (n 20 / D) 1.411 - 1.413
Sulfate (SO4) tuân thủ
Ổn định hiện có? tuân thủ
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Chỉ số khúc xạ n20/D 1.412(lit.)
Chứa đựng ~ 0,0005% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol làm chất ổn định
Điểm sôi 187 - 188 °C
Điểm đóng băng -69 °C
Tỉ trọng 0.785 g/cm3
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị
Điểm sáng 57 °C
Nhóm sự cố 3
Nhóm gói III
UN ID 3271
Phân loại GHS Dễ cháy, oxy hóa
Từ tín hiệu Cảnh báo + Cảnh báo
Báo cáo nguy hiểm H226
H226
(Các) Tuyên bố phòng ngừa P280
P280