HYDRANAL™ - Coulomat E - 34726

Code: 34726
Sản phẩm:  HYDRANAL™ - Coulomat E
Hãng sản xuất: Fluka/ Honeywell
Code/ đóng gói:  34726-500ML | 34726-6X500ML
 
► Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất: HYDRANAL™ - Coulomat E
Anolyte chất chuẩn độ Karl Fischer coulometric (dựa trên ethanol), cho các tế bào có và không có cơ hoành
Tên gọi khác: Ethyl Alcohol
Ứng dụng: Chất hóa học sử dụng trong phòng thí nghiệm với mục đích thử chất, Thuốc thử cho chuẩn độ Karl Fischer coulometric cho các tế bào có và không có cơ hoành (dựa trên ethanol)
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
34726-500ML 500ML Chai thủy tinh Liên hệ
34726-6X500ML 6X500ML Chai thủy tinh Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Phù hợp Tuân thủ
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Nhiệt độ sôi 67 °C
Tỉ trọng 0.980 g/cm3
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị
Điểm sáng 12 °C
Hazard Class 3
Nhóm gói II
UN ID 1993